საკრებულოს აპარატი

მთვარისა ლიპარტელიანი

სახელი,  გვარი:  მთვარისა ლიპარტელიანი

დაბადების ადგილი: ლენტეხი

დაბადების თარიღი: 07. 12. 1965წ.

ტელეფონი:  595 09 78 15

განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი: ახალგაზრდობის საერთაშორისო ინსტიტუტი, თბილისის საფ. ეკონომიური კოლეჯი

სპეციალობა: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება: საფინანსო სამსახურის დამხმარე სპეციალისტი

ანჟელა ჩანქსელიანი
მდივანი

სახელი. გვარი: ანჟელა ჩანქსელიანი

დაბ. ადგილი: ლენტეხი

დაბ. თარიღი: 10. 12. 1973წ.

განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი: ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი

სპეციალობა: ფილოლოგი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი

ჯოკია ლობჟანიძე
მთ. სპეციალისტი

სახელი, გვარი: ჯოკია ლობჟანიძე

დაბადების ადგილი: ლენტეხი

დაბადების თარიღი: 18.03. 1951წ.

ტელეფონი: 599 85 26 82

განათლება:  უმაღლესი

სასწავლებელი: ალ. წულუკიძის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

სპეციალობა: ფიზიკოსი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი.

ნინო ცხომარია

დაბადების ადგილი:    ქ. ქუთაისი

დაბადების თარიღი:    10.03.1971წ.

ტელეფონი: 599 85 26 89

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია-ფილოლოგია

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  მთ.  სპეციალისტი

მაყვალა ჩანქსელიანი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხი

დაბადების თარიღი:    24.06.1964წ.

ტელეფონი: 599 85 26 92

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ქ.ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი

სპეციალობა: ინჟინერი

სამუშაო გამოცდილება: 2010წლიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსი.

მაყვალა ბენდელიანი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხის რაიონი

დაბადების თარიღი:    27.03.1965წ.

ტელეფონი:  595 53 53 96

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ქ.სოხუმის, მ.გორკის სახ. უნივერსიტეტი

სპეციალობა:  იურისტი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსაპარატის  წამყვანი  სპეციალისტი

მანანა ქურასბედიანი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხის რაიონი

დაბადების თარიღი:    28.03.1965წ.

ტელეფონი:  599 85 26 72

განათლება:   საშუალო

სასწავლებელი:  ქუთაისის კოოპერატიული ტექნიკუმი

სპეციალობა:  ტექნოლოგი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  წამყვანი  სპეციალისტი

ლალი ბენდელიანი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხის რაიონი

დაბადების თარიღი:    10.03.1982წ.

ტელეფონი:  599 85 27 65

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ქუთაისის პედაგოგიური უნივერსიტეტი

სპეციალობა: ისტორია-ფილოლოგია

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი  სპეციალისტი

  ნაირა ლიპარტელიანი
მთ. სპეციალისტი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხის რაიონი

დაბადების თარიღი:    28.06.1975წ.

ტელეფონი:  599 85 26 87

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა: ეკონომისტი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  მთავარი  სპეციალისტი

იზა ლიპარტელიანი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხი

დაბადების თარიღი:    02.07. 1978წ.

ტელეფონი: 599 85 27 01

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტი

თეა ქურდიანი
მთ. სპეციალისტი

დაბადების ადგილი:    ლენტეხი

დაბადების თარიღი:    03.08. 1978წ.

ტელეფონი:  599 85 26 86

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ქ. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა:  უცხო ენების (გერმანული) სპეციალისტი

სამუშაო გამოცდილება: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მთ. სპეციალისტი