სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

ზურაბ ლიპარტელიანი
სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი:  ზურაბ ლიპარტელიანი    დაბადების ადგილი: ლენტეხი      დაბადების თარიღი: 26.03. 1963წ. ტელ.ნომერი: 599 85 27 48

განათლება:  უმაღლესი

სასწავლებლი:  ქ. თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. პედ. ინსტიტუტი

სპეციალობა:  დაწყებითი სამხ. მომზადება და ფიზაღზრდა

სამუშაო გამოცდილება:  N1 საჯარო სკოლის სამხედროს მასწავლებელი. 2004 წლიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი.

მერი მკერვალიშვილი

დაბადების ადგილი:  ლენტეხი  სტალინის ქ. N59

დაბადების თარიღი:   03.10. 1951წ.

ტელეფონის ნომერი:  599 85 27 36

ელ-ფოსტა:

განათლება

განათლება:   საშ. სპეციალობა

სასწავლებელი:  სსრ.განათლების სამინისტროს სტენოგრაფიისა და მანქანაზე წერის სასწავლებელი

სპეციალობა:   მანქანაზე წერა და სტენოგრაფია

სამუშაო გამოცდილება:   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახურის სპეციალისტი

 კახა ლიპარტელიანი

დაბადების ადგილი:  ლენტეხის რა-ნი

დაბადების თარიღი:   17. 06. 1967წ

ტელეფონის ნომერი:  599 85 27 30

ელ-ფოსტა:

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  ქ. თელავის ი. გოგებაშვილის სახ. პედ. ინსტიტუტი

სპეციალობა:   დაწყებითი სამხედრო მომზადება და აღზრდა

სამუშაო გამოცდილება:   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახურის მთ. სპეციალისტი

მაყვალა ბენდელიანი

დაბადების ადგილი:  ლენტეხის რა-ნი

დაბადების თარიღი:   26.07.1967წ.

ტელეფონის ნომერი:  599 85 27 63

ელ-ფოსტა:

განათლება:   უმაღლესი

სასწავლებელი:  საქართველოს აგრარულ-ტექნოლოგიური და ეკონომიური აკადემია

სპეციალობა:   სამართალმცოდნე

სამუშაო გამოცდილება:   სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის  სამსახურის მთ. სპეციალისტი

ვოლდიმარ ლიპარტელიანი
სპეციალისტი

ვოლდიმარ ლიპარტელიანი- ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი.

ტელ. ნომერი: 599 85 27 48