საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

ბიჭიკო ჩანქსელიანი
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

სახელი, გვარი: ბიჭიკო ჩანქსელიანი

დაბადების ადგილი: ლენტეხი

დაბადების თარიღი: 15. 06. 1961წ.

ტელეფონი: 595 18 22 27

განათლება: უმაღლესი

სპეციალობა: ფილოლოგი

სასწავლებელი: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება:  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე