საქმის წარმოების განყოფილება

მარო ლიპარტელიანი
განყოფილების უფროსი

მარო ლიპარტელიანი- საქმის წარმოების განყოფილების უფროსი

ტელ. ნომერი: 599 85 27 21

ინდირა ლიპარტელიანი
მთ. სპეციალისტი

ინდირა ლიპარტელიანი-საქმის წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელ. ნომერი: 599 85 27 37

ირინე ბენდელიანი
მთ. სპეციალისტი

ირინე ბენდელიანი-საქმის წარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელ. ნომერი: 599 85 27 50

ელენა ხაბულიანი
სპეციალისტი

ელენა ხაბულიანი-საქმის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი

ტელ. ნომერი: 591 27 54 02

ირინა კონდრატიევა
სპეციალისტი

ირინა კონდრატიევა-საქმის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი

ტელ. ნომერი:599 85 25 54

გაიანე ზურაბიანი
სპეციალისტი

გაიანე ზურაბიანი-საქმის წარმოების განყოფილების სპეციალისტი

ტელ.ნომერი: 599 85 27 19