საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

დარეჯან (ინგა) ჩოფლიანი
მთ. სპეციალისტი

   სახელი, გვარი: დარეჯან (ინგა) ჩოფლიანი

დაბადების ადგილი: ლენტეხი

დაბადების თარიღი:  1970წ. 14. 04

ტელეფონი: 599 85 27 35

  განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი:  ივ. ჯავახიშვილის  სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 სპეციალობა: ფილოლოგი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მელანო ქურასბედიანი
მთ. სპეციალისტი

მელანო ქურასბედიანი-ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების ვებ-გვერდის ადმინისტრირების მთავარი სპეციალისტი.

ტელეფონი:  599 85 27 25       599 98 47 28

ელ-ფოსტა:  melano.qurasbediani@mail.ru

ანა გუგავა
განყოფილების უფროსი

ანა გუგავა– ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

ტელეფონი: 591 81 23 61

ელ-ფოსტა:  gugava.84@mail.ru