ბიუჯეტის დაგეგმვის ანალიზისა და შესრულების კონტროლის განყოფილება

ხათუნა მეშველიანი
მთ. სპეციალისტი

ხათუნა მეშველიანი-ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი: 598 82 07 88

ხატია მეშველიანი
მთ. სპეციალისტი

ხატია მეშველიანი-ბიუჯეტის დაგეგმვის ანალიზისა და შესრულების კონტროლის განყოფილები მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი: 599 31 38 38

გულივერ გაზდელიანი
განყოფილების უფროსი

გულივერ გაზდელიანი-lლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის ანალიზისა და შესრულების კონტროლის განყოფილების უფროსი