საბუღალტვრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება

დათო ზურაბიანი
განყოფილების უფროსი

დათო ზურაბიანი–  საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსი

ტელეფონი:  595 08 52 12

მირიან ჯანხოთელი
მთ. სპეციალისტი

მირიან ჯანხოთელი-საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი-

ნინო ხაბულიანი
მთ. სპეციალისტი

ნინო ხაბულიანი-საბუღალტრო აღრიცხვისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფია განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი:  591 97 47 52