ადამიანური რესურსების მართვისა და საორგანიზაციო საკითხების მართვის განყოფილება

მირანდა ჩანქსელიანი
განყოფილების უფროსი

მირანდა ჩანქსელიანი-ადამიანური რესურსების მართვისა  და საორგანიზაციო საკითხების  განყოფილების უფროსი.

ტელ.ნომერი: 599 85 27 57

ნანა ბენდელიანი
მთ. სპეციალისტი

ნანა ბენდელიანი-ადამიანური რესურსების და საორგანიზაციო საკითხების მართვის განყოფილების მთ. სპეციალისტი

ტელ.ნომერი: 599 85 27 20