რესურსცენტრი

ბადრი ქარდავა
რესურსცენტრის უფროსი

სახელი, გვარი: ბადრი ქარდავა

დაბადების ადგილი: ლენტეხი სოფ. ხოფური

დაბადების თარიღი: 01.06. 1957წ.

განათლება: უამღლესი

სასწავლებელი: ქ. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი

სამუშო გამოცდილება: 1982-85წწ. სკოლის დირექტორი; 1986-88წწ. ადგილობრივ თთვითმმართველობაში; 1988წლიდან ლენტეხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი.