საჯარო სკოლები

საჯარო სკოლები
სკოლები და დირექტორები
N               სკოლა დირექტორი (სახელი, გვარი) ტელეფონი ელ-ფოსტა
1. სოფ. რცხმელურის საჯარო სკოლა ხათუნა ტვილდიანი 595 50 81 91 xatunatvildiani@gmail.com
2. სოფ. ხოფურის საჯარო სკოლა ნონა გაზდელიანი 595 50 91 65 Sabuka333#gmail.com
3. სოფ. ხელედის საჯარო სკოლა მურადი ჩანქსელიანი 595 50 90 29 xeledissajaroskola@yahoo.com
4. დაბა ლენტეხის N1 საჯარო სკოლა ნატო ჯანხოთელი 595 50 92 52 NATO.JAN@MAIL.RU
5. დაბა ლენტეხის N2 საჯარო სკოლა ციცო მუსელიანი 599 57 78 62 Lentexi2skola@gmail.com
6. სოფ. ჩოლურის საჯარო სკოლა ნავრეზ შავრეშიანი 595 78 00 34 navrezshavreshiani@gmail.com
7. სოფ. ფანაგის საჯარო სკოლა ბესიკ მუკბანიანი 599 33 65 55 a.mukbaniani1@gmail.com
8. სოფ. სასაშის საჯარო სკოლა მერაბ ონიანი 551 70 08 02 sasashi@mes.gov.ge
9. სოფ. ჟახუნდრის საჯარო სკოლა ავაგ ონიანი 599 25 41 75 Analobjanidze1!gmail.com
10. სოფ. ჩიხარეშის საჯარო სკოლა როზა გველებიანი 599 41 83 70 q.nemso@gmail.com
11. სოფ. მელეს საჯარო სკოლა ვასო ავალიანი 595 50 89 30 Onianiinga8@gmail.com