სამშნებლო რეგულირების განყოფილება

ნუგზარ ტვილდიანი
მთავარი სპეციალისტი

ნუგზარ ტვილდიანი- სამშენებლო რეგულირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მაიზერ ლიპარტელიანი
განყოფილების უფროსი

მაიზერ ლიპარტელიანი-სამშენებლო რეგულირების განყოფილების უფროსი

ტელეფონი:   591 81 23 80