ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებისა და უნებართვო საქმეთა კონტროლის განყოფილება

ნუგეშა ნიჟარაძე
მთ. სპეციალისტი

ნუგეშა ნიჟარაძე– ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა და უნებართვო საქმეთა კონტროლის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი:    595 08 51 07

ირაკლი ბენდელიანი
განყოფილების უფროსი

ირაკლი ბენდელიანი- ადმინსრაციულ სამართალდარღვევათა და უნებართვო საქმეთა კონტროლის განყოფილების უფროსი

ტელეფონი:  551 32 89 89