ინფრასტრუქტურის განყოფილება

დემური ლიპარტელიანი
მთ. სპეციალისტი

დემური ლიპარტელიანი-ინფრასტრუქტის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ტელეფონი: 599 85 27 07

ლაშა ბენდელიანი
განყოფილების უფროსი

ლაშა ბენდელიანი-ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი

ტელეფონი:  595 08 52 29