გამგებლის წარმომადგენლები

გამგებლის წარმომადგენლები ტერიტორიულ ერთეულში
გამგებლის წარმომადგენლები ტერიტორიულ ერთეულში

ანზორ ბენდელიანი –  გამგებლის წარმომადგენელი

დაბის ადმინისტრაციულ  ერთეულში

ნატო ლიპარტელიანი –  გამგებლის წარმომადგენელი

რცხმელურის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

გოჩა ქარდავა –   გამგებლის წარმომადგენელი ხოფურის

ადმინისტრაციულ ერთეულში

  ანა ბენდელიანი –  გამგებლის წარმომადგენელი ხელედის

ადმინისტრაციულ ერთეულში.

 მიხეილ ზურაბიანი – გამგებლის წარმომადგენელი ჩოლურის

ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ავთანდილ ონიანი – გამგებლის წარმომადგენელი ჟახუნდერის

ადმინისტრაციულ ერთეულში.

ანა ჩარქსელიანი – გამგებლის წარმომადგენელი ჩიხარეშის

ადმინისტრაციულ ერთეულში.