გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება

მარეხი აფაქიძე
განყოფილების უფროსი

სახელი,გვარი: მარეხი აფაქიძე

დაბადების ადგილი: ლენტეხი

დაბადების თარიღი: 29.12.1986 წ.

ტელეფონი: 599118610

ელ.ფოსტა: marekhiapakidze@gmail.com

განათლება: უმაღლესი

სასწავლებელი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სპეციალობა: გიდი, გეოგრაფი.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი.მაგისტრი.

სამუშაო გამოცდილება: 2007-2010 წწ. საარჩევნო დამკვირვებელი,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია.2010-2012 წწ.პროექტების მენეჯერი,ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ლენტეხის ფილიალი.2011-2015 წწ.მოლარე-ოპერატორი,საქართველოს ბანკი.2015 წლიდან დღემდე გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.