ეკონომიკის სამსახურის უფროსი

ბაჩუკი გაზდელიანი
სამსახურის უფროსი

სახელი, გვარი: ბაჩუკი გაზდელიანი  დაბადების ადგილი: ლენტეხი  დაბადების თარიღი: 26.06.1972წ.  ტელეფონი: 577 38 10 90  ელ-ფოსტა: bachukigazdeliani@mail.ru  განათლება: უმაღლესი    სასწავლებელი: თბილისის ბიზნესის ინსტიტუტი   სპეციალობა: ეკონომისტი-მენეჯერი. ბიზნესის სამართალმცოდნე    სამუშაო გამოცდილება: 2005-2008წწ.  შ.პ.ს. ლენტეხის წყალკანალის ინჟინერი.  2008-2010წწ. შ.პ.ს. ლენტეხის წყალკანალის დირექტორი. 2010-2014წწ. საქ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია  ლენტეხის სერვის ცენტრის მენეჯერი.  2014წლიდან ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის უფროსი.